Projecten

Op deze pagina laat ik mijn projecten zien.

 • Stichtng WerkWel

  • Periode: 2016-2017
   • Functie: Scrum Master
  • Opdracht: De organisatie is in 2016 opgericht en wil met Java software ontwikkelen. Het doel is werkzoekenden een groeiplek te geven. Hier ben ik actief geweest als Scrum Master voor verschillende teams, waar de leden veelal geen ervaring in Scrum/Agile hebben. Naast Scrum Master voor verschillende ontwikkelteams en het test team ben ik actief geweest als Product Owner.
  • Tools, Methoden & Technieken Google Apps, Google Hangouts, Whiteboard, Trello
   Selenium en Cucumber (basis)
 • Peer!Academy

  • Periode: 2015-2017
   • Functie: Professional Facilitator
  • Opdracht: Vanuit de zelfstandige professionals community op de Peer! Seats2Meet locatie is de behoefte via Lean Startup getoetst voor een leercirkel. De leercirkel is opgezet als Business Circles 4.0 en ik ben actief is het faciliteren van bijeenkomsten.
  • Opzetten van de Business Circles 4.0 in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen
  • Ontwikkelen van de training “Verankering van de Verandering”
  • Tools, Methoden & Technieken Pen en papier. Faciliteren van discussie, Lean Startup
 • Wedstrijd GelderlandArbeidsWijs

  • Een wedstrijd vanuit de provincie om op innovatieve wijze werkzoekenden aan het werk te krijgen in de techniek
  • Het is voor mij specificeren van mijn andere projecten en een podium om de projecten op de kaart te zetten
 • Toastmasters

  • Competent Communicator
  • Wedstrijd voorzitter regiowedstrijd april 2017
  • Bestuurslid 2016
 • De Broekriem

  • Periode: 2015-2016
   • Functie:  Eventmanager
  • Opdracht: Voor werkzoekenden events organiseren om te helpen bij het vinden van werk. Ik heb maandelijks één of twee evenementen georganiseerd om ervaring op te doen en actief te blijven.
  • Tools, Methoden & Technieken Telefoon, LinkedIn, WordPress, presentatietechnieken
 • Kadaster

  • Periode: 2014
   • Functie: Senior Infrastructure Engineer, Thin Client OS-configuratie specialist
  • Opdracht: Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Het Kadaster was bezig met de outsourcing van datacenter activiteiten. De uitbestede diensten van het Kadaster zijn overgedragen naar Capgemini. Een onderdeel van de overdracht was de inrichting van de nieuwe werkplek. Binnen het team dat dit uitvoert was ik bezig met de inrichting van de Windows Terminal.
  • Tools, Methoden & Technieken HP Device manager, MS SDK/AIK Tooling
 • Kadaster

  • Periode: 2014
   • Functie: Senior Infrastructure Engineer, Scriptstraat ontwerper
  • Opdracht: Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Het Kadaster heeft de datacenter activiteiten uitbesteed. De uitbestede diensten van het Kadaster zijn overgedragen naar Capgemini. Een onderdeel hiervan is de inrichting van het software packaging proces. Als lid van het team ben ik bezig geweest met het ontwerp van de scriptstraat en de bijbehorende workflow.
  • Tools, Methoden & Technieken MS Visio, User Stories, informatieanalyse, workshops
 • Kadaster

  • Periode: 2014
   • Functie: Senior Infrastructure Engineer, Informatieanalist
  • Opdracht: Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Het Kadaster heeft de datacenter activiteiten geoutsourced. De uitbestede diensten van het Kadaster zijn overgedragen naar Capgemini. Voor een goede overgang van de kennis en dienstverlening zijn alle applicaties geïnventariseerd en beschreven. Hiervoor is een project opgezet en ben ik gevraagd de afdelingen te helpen met de informatieverzameling, van eenvoudige eigen ontwikkelde applicaties tot applicatiedossiers waarin SOA noodzakelijk is voor een goede werking . Als team hebben we de Kadaster organisatie geholpen de informatie te ordenen en heb ik daarnaast coördinerende taken uitgevoerd en rapportages geleverd.
  • Tools, Methoden & Technieken Scrumbord, MS Excel, workshops, overleg, presentatietechnieken
 • Cargill/Provimi

  • Periode: 2013
   • Functie: Projectleider
  • Opdracht: Provimi is een grote leverancier van diervoeders, die in 2011 is overgenomen door Cargill. De organisatie was bezig met de invoering van een aantal SAP-diensten van Capgemini. Vooral SAP ondersteunende softwareonderdelen zijn op Capgemini infrastructuur geplaatst. Het inrichten van de omgeving was een uitdagende klus, met name door de wereldwijde organisaties. Hierdoor moesten processen op elkaar afgestemd worden. Voor het inrichten van deze infrastructuur had de servicemanager ondersteuning nodig. Voor de coördinatie van de projecten die hiervoor nodig zijn, ben ik gevraagd. Ik inventariseerde de activiteiten die nodig waren, en coördineerde de partijen die de uitvoering verzorgden. Het was mijn taak voor de mensen en middelen te regelen en alle partijen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. De omgeving is opgeleverd en is uitgebreider dan in het begin voorzien.
  • Tools, Methoden & Technieken Overleg, Skype, MS Excel
 • Rdc Group

  • Periode: 2013
   • Functie: Infrastructure Engineer
  • Opdracht: RDC Group is een overkoepelende organisatie in de automotive branche die auto gegevens verzamelt en bewerkt. Een onderdeel van de groep is inMotive. Deze organisatie otnwikkelt een software pakket ROB (Next). Het beheer van de software is uitbesteed aan Capgemini. Voor het beheer moet de IT omgeving aan gedefinieerde standaarden voldoen. Voordat het beheer overgedragen wordt, moet de omgeving aangepast worden. Ik ben gevraagd de rechten aan te passen conform de regels, zodat de omgeving geschikt is voor de Capgemini Delivery beheerorganisatie. In overleg met de klant en applicatiebeheer maakte ik een verbetervoorstel. Het voorstel is beoordeeld en ik heb op verzoek van de klant de wijzigingen uitgevoerd.
  • Tools, Methoden & Technieken Active Directory management tooling, SQL Management Studio
   Communicatieve vaardigheden, MS Excel, Scripting vaardigheden
 • Capgemini Nederland B.V.

  • Periode: 2012-2013
   • Functie: Infrastructure Engineer, Scripter
  • Opdracht: Capgemini Infrastructure Services heeft veel interne data. In het verleden zijn keuzes gemaakt die door voortschrijdend inzicht heroverwogen zijn, waardoor meer dan 1000 subfolders bestonden. Door organisatiewijzigingen moet de data naar een andere locatie. Ik had al eerder met deze data gewerkt en ben ik aangehaakt vanwege mijn kundigheid in deze materie. Mijn taak was de data zo mogelijk te archiveren en zo geautomatiseerd mogelijk te verplaatsen. Verstoring in de dienstverlening dient beperkt te zijn. De data is met behulp van scripts, die ik op maat gemaakt heeft, verplaatst naar de nieuwe locatie.
  • Tools, Methoden & Technieken Powershell, Robocopy
 • ENECO Energie

  • Periode: 2012
   • Functie: Infra Architect
  • Opdracht: ENECO is een leverancier van energie met de focus op duurzame energie. De klant heeft al enige jaren ervaring met Capgemini Outsourcing. In de loop van de tijd zijn inzichten veranderd en heeft de documentatie onderhoud nodig. Het delivery team dat de klant bedient heeft behoefte aan een technisch architect om de huidige technische documentatie bij te werken. Een team van drie mensen is gezet op het bijwerken van de standaard, de templates en documentatie. De rol van mij was het schrijven van documentatie, meedenken over de standaard en het opleiden van de offshore medewerkers. De technische beschrijving is gebaseerd op het Capgemini Infrastructure Design Framework. Ik ben erin geslaagd een basis neer te zetten waarmee de beheerorganisatie verder kan en heb ik voor verschillende projecten sjablonen geleverd.
  • Tools, Methoden & Technieken MS Office, Overleg
 • Capgemini Nederland B.V.

  • Periode: 2010
   • Functie: Infrastructure Engineer/ Technisch Applicatiebeheerder
  • Opdracht: De bestaande Windows Ontwikkel Test en Acceptatie omgeving die in Apeldoorn stond moest verhuisd worden naar Amsterdam. Bij deze verhuizing was ik ingehuurd voor organisatiekennis en technische beheer kennis. Ik heb een effectieve bijdrage geleverd door de omgeving te beheren en zonder storingen te verhuizen. In korte tijd moest ik me de complexe VMWare omgeving eigen maken en klanten waren tevreden over mijn ondersteuning. De migratie is zonder grote problemen verlopen. Met beperkte middelen is een complexe omgeving geconsolideerd en gemigreerd en zoveel als mogelijk gevirtualiseerd.
  • Tools, Methoden & Technieken Powershell, VB Script, VMWare
 • Capgemini Nederland B.V.

  • Periode: 2010
   • Functie: Infrastructure Engineer
  • Opdracht: Invoering RES Automation Manager voor de verschillende klanten van Capgemini Outsourcing.
   De organisatie is bezig met het automatiseren van software delivery en processen. Onderdeel daarvan is het ontwerp en inrichting van de technische back-end voor de automatisering. Ik heb de vertaling van de functionele wensen naar technische oplossingen in de software gemaakt en waar nodig aangevuld met scripts.
  • Tools, Methoden & Technieken RES Automation Manager, VB Script, Powershell
 • Sylis Nederland B.V./Politie Nederland (vtsPN)

  • Periode: 2007
   • Functie: Infrastructure Engineer/Lead Engineer
  • Opdracht: De Politieorganisatie was versnipperd in de ICT-dienstverlening. De wens was de dienstverlening te centraliseren en een centraal ontwikkelde werkplek te beheren. Ik ben gevraagd de centrale scriptstraat vorm te geven en een eerste vulling te maken. Hiervoor ben ik bij verschillende diensten aan de slag gegaan om de applicaties enerzijds te onderhouden en anderzijds ze centraal aan te bieden. De applicaties zijn meer centraal aangeboden dan toen ik begon en het leveringsproces is verbeterd.
  • Tools, Methoden & Technieken VB Script, AutoIT, Remote Desktop Services